ضریب بازیافت ۵ درصدی در بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی ایران بسیار غم‌انگیز است؛
بزرگترین چالش فناوری صنعت نفت ایران

شوربختانه توانمندی شرکتهای داخلی در حوزه افزایش ضریب بازیافت به مانند دیگر پیشرفتهای توسعه‌ای شان نبوده است. کم بودن توانمندی شرکت‌های داخلی در برخی از زمینه ها مانند فناوری، تأمین مالی و مدیریت پروژه یکی دیگر از چالشهای توسعه صنعت نفت وگاز ایران است. بر این اساس، بعد از گذشت چندین سال از اکتشاف و تولید نفت در ایران همچنان در برخی زمینه‌های فناورانه نیازمند شرکت‌های خارجی هستیم و از سطح رقابتی دنیا فاصله داریم. نمونه این عقب ماندگی ضریب بازیافت میادین نفتی است که از میانگین و بهترین ضریب بازیافتهای دنیا فاصله ای چشمگیر دارد. همچنین شرکت‌های داخلی در توسعه میادین نفتی توانمندی‌هایی کسب کرده اند اما در میادین گازی از نظر فنی و فناورانه در وضعیت خوبی قرار ندارند. به گفته وزیر نفت، برای توسعه میدانهای جدید و افزایش ضریب بازیافت در میدانهای در حال بهرهبرداری، به سرمایه و فناوری نیاز داریم و تولید صیانتی نیز با افزایش ضریب بازیافت محقق میشود. این در حالی است که اكنون میانگین ضریب بازیافت مخازن نفتی كشور كمتر از ۳۰ درصد است و این میزان ضریب بازیافت به این معناست كه اگر حدود ۷۰۰ میلیارد بشكه نفت در اختیار داشته باشیم، تنها حدود ۲۰۰ میلیارد بشكه آن قابل استحصال است. بر اساس برنامه ای که وزیر نفت برای توسعه میادین نفتی در ابتدای دولت دوازدهم ترسیم کرد، میدانهای آب‌تیمور، منصوری، لایه نفتی پارس جنوبی، چنگوله، آذر، آزادگان و یاران دراولویت توسعه قرار گرفتند اما شوربختانه در غالب این میادین، ضریب بازیافت اعداد پایینی را تجربه می کنند. به عنوان یک مثال روشن، میدان آزادگان به عنوان بزرگترین میدان مشترک خشکی بین ایران و عراق، از ضریب بازیافت 5 درصدی برخوردار است. این بدان معناست که 95 درصد ذخایر نفتی كه در این میدان وجود دارد، عملا از دست می‌رود و ما باید از روشهایی استفاده كنیم كه ضریب بازیافت نفت از این میدان كه ذخایرش ۳۴ میلیارد بشكه نفت برآورد شده است را بالا ببریم. حال در نظر بگیرید در همین میدان آزادگان و در آن سوی مرزها و طرف عراقی ضریب بازیافت با استفاده از جدیدترین تکنولوژی غربی‌ها به چه میزان است؟ آنچه مبرهن است؛ ضریب بازیافت ۵ درصدی در بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی ایران بسیار غم انگیز و عبرت آموز است و امیدواریم با رفع چالش‌ها و تحریم‌های ظالمانه، به زودی شاهد گشایش‌های مالی و تکنولوژیکی در این ابر میدان و سایر میادین نفتی و گازی کشورمان باشیم. 


شنبه 26 مرداد ماه 1398
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.