شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران
نام شركت: شركت پالايش نفت آبادان
موضوع: خريد ورق آهني 6 ميلي متر، دستگاه تست كپسول هاي آتش نـشـانـي و مـانيتـور آب پـاش و تلمبـه عمودي
تلفن تماس: 2229815- 0631
 سايت اينترنتي: www.abadan-ref.ir‌

نام شركت: شركت پالايش نفت شهيد تندگويان تهران
موضوع: فروش اقلام و ضايعات  ‌
تلفن تماس: 41- 55901021
آدرس شركت: تهران- جاده قديم قم- نرسيده به باقرشهر- بلوار شركت پالايش نفت شهيد تندگويان تهران- دفتر عمليات كالا و انبارها- انبار مركزي
سايت اينترنتي: www.shana.ir‌

نام شركت: شركت پالايش نفت شهيد تندگويان تهران
مـوضـوع: خريد 28600 متر كابل مسي
تلفن تماس: 41- 55901021
آدرس شركت: تهران- جاده قديم قم- نرسيده به باقرشهر- بلوار شركت پالايش نفت شهيد تندگويان تهران- دفتر عمليات كالا و انبارها- انبار مركزي
سايت اينترنتي: www.shana.ir‌

نام شركت: شركت پالايش نفت اصفهان

موضوع: حمل 9 دستگاه جرثقيل از كشور آلمان
سايت اينترنتي: www.eorc.ir‌

نام شركت: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
موضوع: تهيه و طبخ و توزيع غذاي كاركنان مراكز انتقال نفت شماره 6، 5، 4 مارون
تلفن تماس: 3924551- 0311
آدرس شركت: اصفهان- بزرگراه آزادگان- بلوار نفت
دوشنبه 11 دی ماه 1385
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.