با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت گرفت؛
راه اندازی سامانه تصفیه خانه پساب صنعتی پتروشیمی تخت جمشید


دانش نفت: سیستم تصفیه خانه پساب صنعتی مجتمع پتروشیمی تخت جمشید، روز سه شنبه (پنجم مردادماه) طی مراسمی با حضور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی راه اندازی شد.

به گفته مهندس پرویز حمیدی، مدیرعامل مجتمع پتروشیمی تخت‌جمشید، این واحد با هزینه‌ای بالغ بر 80 میلیارد تومان راه‌اندازی شده است. این در حالی است که بیش از 90 درصد طراحی تجهیزات و راه‌اندازی آن، از سوی شرکت‌های داخلی انجام شده است .به گفته حمیدی، زمان اجرای این پروژه، 18 یا 19 ماه تمام بوده که از آن به عنوان رکوردی در صنعت نفت یاد می‌شود. ضمناً با راه‌اندازی این واحد برای نخستین بار در ایران، پساب به صورت HTDS تصفیه می‌شود. ضمن این که با راه‌اندازی تصفیه‌خانه پساب صنعتی مجمتع پتروشیمی تخت جمشید، ٩٠ مترمکعب در ساعت، تصفیه پساب صنعتی انجام می‌شود. 

شنبه 9 مرداد ماه 1395
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.