Daneshenaft logo
شنبه 3 اسفند ماه 1398 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان 
صفحه پرینت ارسال به دوستان
جمعه 17 آبان ماه 1398 | کد مطلب : 33420
زمینه آماده برای تغییر روش ساخت و نصب واحدهای فرآورش نفت
امید شاکری، مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت/ دستورعمل تغییر روش ساخت و نصب واحدهای پیش‌ساخته بهره‌برداری و نمک‌زدایی نفت که تیرماه امسال از سوی وزیر نفت ابلاغ شد، با انجام اقدام‌هایی از جمله تدوین چارچوب همسان قراردادی، تدوین مجموعه الزامات فنی و اچ‌اس‌یی، تدوین الگوی ارزیابی صلاحیت شرکت‌های متقاضی و برگزاری نخستین فراخوان مربوطه، وارد فاز اجرا شده است.

 دستورعمل «الزام به تغییر روش ساخت و نصب واحدهای سیار (Skid Mounted) بهره‌برداری و نمک‌زدایی»، تیرماه امسال از سوی بیژن زنگنه، وزیر نفت به شرکت ملی نفت ایران و معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغ و بر اساس آن، معاونت مهندسی مکلف شد با همکاری تنگاتنگ شرکت ملی نفت ایران، ضمن تعیین ظرفیت‌های استاندارد این واحدها، نسبت به تهیه اسناد نمونه برای برگزاری مناقصه ساخت/ تامین، نصب و بهره‌برداری از واحدهای یادشده و مطالعه، ارزیابی و معرفی شرکت‌های داخلی صاحب‌صلاحیت برای ساخت و بهره‌برداری از این واحدها اقدام کند، همچنین تاکید شد که در اسناد مناقصه، الزام‌های فنی و اچ‌اس‌یی که باید از سوی طرف قرارداد مراعات شود به صراحت بیان شود.

تدوین چارچوب قرارداد

«با توجه به ابلاغ این دستورعمل به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، این تکالیف در دستور کار اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها قرار گرفت و در گام نخست، تدوین الگوی همسان پیمان برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های ذی‌صلاح مدنظر واقع شد. در این زمینه با برگزاری نشست‌های کارگروه تخصصی متشکل از کارشناسان و خبرگان مدیریت‌ها و شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران، تجارب داخلی و خارجی بررسی و الگوهای استاندارد مبتنی بر مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) ارزیابی و با انجام بالغ بر۴۰۰ نفرساعت کار کارشناسی، چارچوب همسان قراردادی با عنوان موافقت‌نامه شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست‌های همسان پیمان ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) واحدهای پیش‌ساخته فرآورش نفت تدوین و نسخه نهایی این اسناد با اخذ نظرات اصلاحی تکمیلی شرکت‌ها و مدیریت‌های ذی‌ربط آماده شد».

چرا BOO؟

در دستورعمل ابلاغی از سوی زنگنه، وزیر نفت، تاکید شده است که اساس کار باید بر سرمایه‌گذاری تاسیسات توسط طرف قرارداد و بهره‌برداری از آنها در دوره زمانی مورد توافق در ازای پرداخت دستمزد به وی به ازای هر بشکه نفت تحویلی به شرکت ملی نفت ایران و واحدهای تابع آن تنظیم شود و انتقال مالکیت و بهره‌برداری از تاسیسات احداثی به شرکت نفت هم مگر در موارد استثنایی با تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مجاز نیست. شاکری با اشاره به این بند از دستورعمل می‌گوید: «پرداخت دستمزد به ازای هر بشکه نفت به سرمایه‌گذار، تعریف تیپ قراردادی مقتضی با این رویه را اجتناب‌ناپذیر ساخت و از آنجا که تاکید شده است مالکیت نباید به شرکت نفت واگذار شود، بنابراین مدل BOT (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) هم نمی‌توانست پاسخگوی نیاز ما باشد».

تعیین ظرفیت استاندارد

«پس از هماهنگی‌های لازم با شرکت ملی نفت ایران، اعضای کمیته تخصصی تدوین استانداردهای تولید و بهره‌برداری مشخص شدند و متعاقباً این موارد با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت. پس از بازدید میدانی از تاسیسات پیش‌ساخته در میدان آزادگان جنوبی و برگزاری هفت نشست تخصصی کمیته تخصصی تدوین استانداردهای تولید و بهره‌برداری (بالغ بر هزار نفرساعت) و هفت نشست تخصصی و بازدید مجزای میدانی کمیته تخصصی اچ‌اس‌یی (بالغ بر۱۲۰ نفرساعت)، ظرفیت استاندارد بهینه و مجموعه الزام‌های فنی و اجرایی برای واحدهای مذکور تدوین شد». ظرفیت‌های استاندارد (با درنظر گرفتن قابلیت افزایش و توسعه ظرفیت به‌صورت ترکیبی در طرح‌ها و پروژه‌ها) معادل ۱۵ هزار و ۲۵ هزار بشکه در روز تعیین و در پیوست الگوی همسان پیمان ابلاغ شده است.

ارزیابی صلاحیت شرکت‌ها

به مرحله ارزیابی صلاحیت و تعیین ظرفیت کاری شرکت‌های ایرانی صاحب صلاحیت به‌منظور حضور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت، نصب و بهره‌برداری واحدهای پیش‌ساخته فرآورش نفت می‌رسیم که نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها در این مرحله، پس از تدوین مدل ارزیابی صلاحیت شرکت‌های متقاضی (از طریق مطالعه تجارب داخلی و خارجی و با مشارکت کارشناسان شرکت ملی نفت ایران با صرف بالغ بر ۳۰۰ نفرساعت کار کارشناسی) نسبت به انتشار آگهی فراخوان ارزیابی صلاحیت اقدام کرد. پایان شهریور به‌عنوان مهلت پایانی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری برای انجام موارد مشخص‌شده در دستورعمل ابلاغی وزیر نفت، اعلام شده بود. «به‌منظور پیشبرد کارها در مهلت تعیین‌شده، فرصت شرکت در فراخوان نخست تا تاریخ ۲۳ شهریور تعیین و متعاقب آن با تشکیل و برگزاری نشست‌های کارگروه تخصصی ارزیابی صلاحیت با حضور متخصصان شرکت ملی نفت ایران درخواست‌های واصله در مدت یک هفته ارزیابی شد که تهیه فهرست اولیه شرکت‌های ذی‌صلاح را به دنبال داشت».

فراخوان دوم؛ به‌زودی

با انجام اقدام‌هایی مانند در نظر گرفتن مهلت بیشتر برای تهیه و ارسال اسناد و مدارک شرکت‌های متقاضی در آگهی نوبت دوم فراخوان و برگزاری نشست‌های توجیهی و سمیناری یک‌روزه‌ با انجمن‌ها و شرکت‌های ذی‌نفع، ظرفیت‌های جدیدی شناسایی و به فهرست شرکت‌های صاحب صلاحیت در این حوزه افزوده شود. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود به‌زودی دومین فراخوان شرکت‌های متقاضی برای حضور در پروژه‌های ساخت، نصب و بهره‌برداری واحدهای پیش‌ساخته فرآورش نفت اعلام و سمیناری با این محوریت برگزار شود.آنچه مسلم است بر اساس دستورعمل ابلاغی از سوی وزیر نفت، برگزاری مناقصه یا امضای قرارداد به هر ترتیب برای اجرای واحدهای بهره‌برداری یا نمک‌زدایی نفت در خشکی نباید به روش متعارف گذشته انجام شود، البته با این توضیح که نخست، در طرح‌هایی که قراردادهای آنها به روش الگوی جدید قراردادهای نفتی، بیع متقابل یا دیگر روش‌های سرمایه‌گذاری امضا شده یا می‌شود لزومی به تغییر روش نیست و بهره‌گیری از واحد سیار Skid Mounted به نظر طرف دوم قرارداد بستگی دارد و دوم، در طرح‌های EPC/EPD که قراردادهای آنها امضا شده نیز لزومی به تغییر روش نیست.به نظر می‌رسد نهادینه شدن این رویکرد در صنعت نفت، همان‌گونه که در دستورعمل ابلاغی از سوی وزیر نفت نیز مورد اشاره قرار گرفته، مزیت‌هایی از جمله رفع تنگناهای موجود در عملیات بهره‌برداری، تسریع در اجرای طرح‌های مصوب و تحقق به‌موقع اهداف، حمایت از ساخت داخل و توسعه فناوری ملی، کاهش تصدی شرکت ملی نفت ایران و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش خصوصی را به همراه داشته باشد.

آخرین مطالب نفتی در کانال رسمی نشریه دانش نفت در تلگرام
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
اخبار ويژه
سیزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران که امروز و فردا با حضور ٣٨٥ شرکت داخلی و ٧٦ شرکت خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، ٦ نشست تخصصی و یک نمایشگاه جانبی هم خواهد داشت.
در گرمای کشنده دریای کارائیب کارگرانی در لباس غواصی با دستان خود مشغول پاک کردن نفت خام از بدنه کاسپین گالاکسی هستند؛ نفتکشی که آنقدر کثیف است که اجازه ورود به آبهای بین المللی را ندارد.

يادداشت روز
سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی/ بورس انرژی در حوزه فروش نفت نتوانست کاری انجام دهد اما در 3-4 ماه گذشته که فرآورده صادراتی در بورس عرضه شد، شاهد عملکرد قابل قبولی در این زمینه بودیم و مشخص شد فروش فرآورده از طریق بورس کارآمدی لازم را دارد.
علیرضا حاتمی منفرد، دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره خوردگی/ به طور متوسط هر ایرانی در هر سال ۱۸۷ دلار برای خوردگی هزینه می‌کند که ۱۵ درصد این رقم در حوزه نفت و گاز است.
مجید محمدپور، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت/ به دلیل کاهش تقاضا ۵۰ درصد ظرفیت ساخت تجهیزات صنعت نفت خالی است. در حال حاضر در این نمایشگاه هر دو طرف عرضه و تقاضا حضور دارند و امیدواریم در پایان علی‌رغم تمام تفاوت‌ها به یک وضعیت جدید و تصمیمات اساسی برسیم به نحوی که مشکلات سازندگان داخلی برطرف شود.

يادداشت
جواد قیصریان‌فرد، کارشناس مسائل پتروشیمی/ صنعت پتروشیمی به عنوان پیشران بخش اقتصادی کشور علی‌رغم همه محدودیت‌ها با افزایش صادرات محصولات پتروشیمی در راستای تحقق سیاست‌های کلان نظام عملکرد قابل دفاعی دارد.
مهندس جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس/ «تولید داخل» وقتی در هر مجموعه‌ای تبدیل به یک باور و اقدام عملی شد؛ آن روز دیگر آن مجموعه و صنعت در هیچ «جنگ اقتصادی» و تحریمی بازنده نیست و سود آن برای صنعت و البته برای توسعه میهن اسلامی است.
آب، خاک و هوا سه عنصر حیات انسان در هر نقطه از زمین هستند که هر سه عنصر اینجا در عسلویه - در یکی از جنوبی‌ترین نقاط ایران - به دلیل توسعه شتابان صنعت طی ۲۰ سال اخیر - به خطر افتاده‌اند و حالا باید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار هزینه شود تا بتوان نادیده گرفتن محیط زیست در تمام این سال‌ها را جبران و مشکلات زیست محیطی منطقه را حل کرد.
دانشگاه اماراتی خلیفه نخستین کنسانتراتور خورشیدی در شهر هوشمند مصدر را نصب کرد که نخستین تاسیساتی است که درجه تابش هزاران اشعه خورشید را دارد و می‌تواند حرارت بیش از ۱۰۰۰ درجه سلسیوس را تولید کند. امارات متحده عربی قصد ندارد در تاریخ تنها به عنوان یک تولیدکننده نفت به خاطر آورده شود.
در حالی که همه توجهات به آرامکو معطوف بوده، ادنوک بدون این که مانند سعودی‌ها هیاهو راه بیاندازد، میلیاردها دلار در بازارهای خارجی جمع کرده است.
گفتمان
اگر من راهی داشته باشم از استارتآپ‌ها در Next level سامانه هوشمند سوخت، هوشمند‌سازی CNG یا یکپارچه‌سازی سیستم‌ها استفاده کنم، آیا نمی‌توانم روی استارتاپ‌ها حساب کنم؟ صددرصد می‌توانم حساب کنم.
به بازویی موثر برای کل ارکان درگیر در اجرای پروژه از سازنده‌ها، شرکت‌های مشاور، انواع و اقسام تولیدکننده‌ها و حتی نمایندگان شرکت‌های خارجی تبدیل شده‌ایم و می‌توانیم این هدف را با محوریت ایرانی کردن کالاها و تجهیزات صنعت نفت به سرمنزل مقصود برسانیم.
بیش از چهار سال از ایجاد مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت می‌گذرد و در این مدت از سوی این مرکز فراخوان‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اعلام، دوره‌های آموزشی متناسب با هر حرفه برگزار و حتی گواهی صلاحیت منتخبان یکی از حرفه‌ها (مدیریت پروژه) اعطا شده است.
همیشه سیاست چند قدم جلوتر از اقتصاد پیش رفته و برای آن تصمیم‌‌گیری کرده است. به طوری که جایی برای رقابت میان عرصه‌های صنعتی وجود ندارد.
با توجه به رشد مصرف، تولید متانول ایران تا چهار سال آینده به بیش از ۲۵ میلیون تن خواهد رسید که چین و آمریکا هم بیشتر از این میزان تولید خواهند کرد، اما به همان میزان که تولید افزایش می‌یابد، رشد مصرف هم بالا خواهد رفت.

صفحه نخست

|

اخبار نفت

|

گفتمان

|

مقالات

|

ياداشت روز

|

يادداشت اول

|

مزايده و مناقصه

|

گالري تصاوير

|

درج آگهي

|

سايتهاي مرتبط

|

آرشيو PDF

|

درباره ما

|

تماس با ما

© Copyright 2011 daneshenaft.ir All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :